ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Денят за размисъл изтича, какво предстои

Политика
05.11.2016  |  22:43
2 107
Денят за размисъл протече спокойно. До Централната избирателна комисия не са стигнали сигнали за сериозни нарушения в съботния ден
Снимка: Интернет

Денят за размисъл протече спокойно. До Централната избирателна комисия не са стигнали сигнали за сериозни нарушения в съботния ден. Тази вечер има заседание на комисията.

 

5 ноември бе определен за Ден за размисъл преди провеждането на изборите за президент и вицепрезидент.

По избирателни списъци право да гласуват ще имат 6 834 278 избиратели. За националния референдум в избирателните списъци са 6 832 288 гласоподаватели.

 

Преди да гласуват, избирателите попълват декларации по образец, отделно за изборите за президент и вицепрезидент и отделно за референдума, в зависимост от своето намерение.

 

За да гласува, избирателят представя оригинален документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта - само за военнослужещите). Когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той може да гласува, само ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на РБ, че е подал заявление за нов документ за самоличност.

 

Право да гласуват в президентските избори имат български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

 

Тези условия важат и за правото на гласуване в националния референдум, като допълнително е уточнено, че трябва да имат постоянен адрес в България към 8 август 2016 г.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design