БАБХ: Контролираме строго вноса на продукти от трети страни, няма установени тежки метали и радиоактивност

Общество
03.01.2024 | 19:57 ч.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява строг контрол на пристигащите от трети страни продукти от животински и растителен произход. До момента няма установено наличие на тежки метали и радиоактивност в нито една от взетите проби. Това написа Агенцията в позиция във връзка с изявление на Асоциацията за промишлено птицевъдство от днес относно внос на яйца и пилешко месо от трети страни.

БАБХ подчертава, че произходът на месото от всички видове животни, в това число и птици, трябва да е посочен на етикета. Посочва се мястото на отглеждане и на клане, а етикетът задължително съдържа идентификационната маркировка на бизнес оператора, който е извършвал последната обработка на храната. Това прави преетикетирането на идващите от трети страни продукти от растителен и животински произход недопустимо.

Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ са въведени превантивни мерки по отношение на определени продукти с произход Украйна. Мерките включват засилен официален контрол на всички пратки храни от растителен и животински произход от Украйна. След получаване на уведомление от регионалните митнически поделения, на пратките се извършва документална, физическа и проверка за идентичност на мястото на местоназначението им, като това включва и вземане на проби за наличието на замърсители. От всяка пратка храна от животински произход се взема проба за наличие на тежки метали и радиоактивност.

До момента в нито една от изследваните над 60 проби не е установено наличие на тежки метали и радиоактивност.

Официалният контрол включва и предприемане на адекватни действия по сигнали и жалби. До момента в ЦУ на БАБХ няма постъпили сигнали, свързани с подвеждане на потребителите относно произхода на яйца и птиче месо.

Българската агенция по безопасност на храните е компетентен орган за извършване на официален контрол на храните. Контролът се извършва с честота съгласно извършената оценка на риска на съответния обект. Контролът се извършва на всички етапи от производството, съхранението и дистрибуцията на храните, включително и при извършването на внос и износ на храни, както и при вътреобщностна търговия. Всички храни от животински произход от трети страни подлежат на граничен официален контрол на първа граница за общността и се придружават от здравен сертификат с гаранции за произхода и безопасността на храната. При извършване на официален контрол задължително се извършва проследимост на суровините и готовите храни, която включва доказателства за произход и безопасност.

Тази сутрин председателят на Асоциацията за промишлено птицевъдство Даниел Божанков каза за БНР Радио Варна, че преетикетирането на вносни яйца и пилешко месо в нашите транжорни продължава да бъде един от основните проблеми в сектор птицевъдство.

"В България влизат продукти, които не са с много ясен произход. От Украйна влизат яйца и месо, само че като внос от Румъния или Полша. След това отиват в някои наши транжорни или цехове за пакетиране и стигат до пазарната мрежа като български. Това си е много сериозен проблем за сектора, тъй като нямаме проследимост на самата стока и така залъгваме потребителя какво реално си купува", поясни Божанков.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта Newsglas.bg

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.