Частни хазартни оператори ощетили държавата с най-малко 210 млн. лв.

Бизнес
22.01.2020 | 17:25 ч.

Финансовата инспекция в Държавната комисия по хазарта се прави от 16 декември по министерско разпореждане. С постановление на специализираната прокуратура малко по-късно се прави проверка за законосъобразността на дължими сума от такси и вноските за социално отговорно поведение от хазартните оператори и осъществения контрол от 2014 до 2019 година.

Това заяви пред медиите директора на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) Георги Начев, който даде извънреден брифинг по повод днешната акция в Държавната комисия по хазарта (ДКХ).

"Приходите от такси са повече от 500 млн. лева Таксата за моментната лотария е 15 процента от залозите. Единственият оператор който заплаща тези 15 процента е държавното предприятие "Български спортен тотализатор". Останалите плащат 20 на сто от комисионните за участие - на практика има два вида плащания, формирани по различен начин. Към момента има информация само за моментната лотария. Ако останалите оператори са плащали за моментната лотария по начина като държавното Тото, то сумата от такси е щяла да бъде с около 210 милиона лева повече", подчерта той. Сумата ще стане по-висока след като бъде получена информацията и за останалите видове хазартни игри", обясни още Георги Начев.

Впоследствие е постъпило постановление на Специализираната прокуратура във връзка с образувано досъдебно производство на основание член 145, алинея 1, точка 3 – възлагат на АДФИ извършване на финансова инспекция с предмет проветка за законосъобразност на получените приходи, дължими държавни такси и вноски за социално отговорно поведение от страна на регистрираните хазартни оператори и осъществения контрол от страна на ДКХ за периода 2014-2019 година, поясни Начев.

"В чл. 30 е разписано, че всички държавни такси, които се събират по Закона за хазарта и се събират от ДКХ. В член 30, алинея 3 е посочено, че за поддържане на лиценз и за организиране на хазартни игри, с изключение на онлайн залаганията, ДКХ събира държавна такса в размер на 15% от стойността на направените залози за всяка игра. В тази алинея е записано също, че за хазартни игри, за които се събират комисиионни за участие, се събира държавна такса в размер на 20% върху стойността на получените такси и комисионни. При тази ситуация става ясно, че текстът дава възможност да се събират такси, формирани на различни основи", посочи шефът на АДФИ.

"Краят на финансовата инспекция зависи от това какво ще ни изпратят колегите и в какъв срок. При условие, че информацията е налична при финансовите инспектори, предполагам, че до около месец ще имаме окончателни резултати. Този срок е условен. Резултатите ще бъдат качени на сайта на агенцията", обясни Начев.