ДФЗ отваря прием на заявления за подпомагане в сектор „Пчеларство“

Земеделие
07.07.2023 | 15:13 ч.

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) съобщи, че от 17 юли т.г. отваря приема по интервенциите в сектор "Пчеларство" за 2023 г. Приемът ще продължи до 26 юли 2023 г., като финансовият ресурс по интервенциите е в размер на 10 091 365 лева.

На интернет страницата на ДФЗ е публикуван наръчник за кандидатстване по интервенциите в сектора на пчеларството, в който детайлно са описани подпомаганите интервенции и дейности, условията за допустимост, общи изисквания, финансова помощ и ред за подаване на заявление.

Публикувана е и заповед на министъра на земеделието и храните, съдържаща списък с разходите/активите, за които има определени референтни цени за финансовата 2023 г. Към датата на подаване на заявлението за подпомагане за включените в списъка разходи/активи, кандидатът представя една оферта. За всички останали разходи/активи, за които няма определени референтни цени, се представят три съпоставими оферти. 

От Фонда напомнят на кандидатите, че с промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), който е в сила от 1 януари 2023 г., всички земеделски стопани, които искат да подадат заявления за подпомагане, следва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ). През СЕУ ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ. Кандидатите по интервенциите в сектор "Пчеларство" също ще подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис (КЕП).

ДФ "Земеделие" приканва всички бенефициери, които нямат регистрация в СЕУ, да се регистрират.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта Newsglas.bg

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.