Бряг Медиа Груп спечели проект за безвъзмездно финансиране от Европейския журналистически фонд

Общество
21.12.2023 | 11:34 ч.

„Бряг Медиа Груп“ ЕООД спечели проект за безвъзмездно финансиране от Европейския журналистически фонд на тема: „Достъпно, надеждно и безпристрастно съдържание за аудиторията на уебсайта briag.bg в маргинализирани местни общности и новинарски пустини“ (MD/2023/171)

Проектът има за задача да засили новинарския поток в местните общности, лишени в момента от актуална и надеждна информация.  Целенасочените мерки за подобряване на техническите характеристики на уебсайта briag.bg значително ще допринесат за увеличаване на аудиторията в общностите, които обикновено не се ангажират активно с медийно съдържание.

Конкретни дейности и резултати: Дейност 1: Проучване и анализ; Дейност 2: Подобряване на платформата на уебсайта; Дейност 3: Обучение и подкрепа за журналистически персонал. Резултатите ще бъдат измервани чрез специфични показатели – брой четения, ангажираност и обратна връзка от публиката. Проектът ще използва дигитален маркетинг и оптимизация за търсачки, за да увеличи обхвата на информацията до по-широка аудитория. Устойчивостта на проекта ще бъде осигурена чрез: гъвкаво финансиране, партньорства, задържане на публиката.

Целева група

Населението от малките населени места и местни общности в област Русе, до което трудно достига новинарско съдържание заради логистична отдалеченост от областния град.

Цели

Целта на настоящия проект е да се разшири аудиторията на уебсайта www.briag.bg, като  приоритет е достигането на новините до местните маргинализирани общности в региона. Главни печеливши от проекта ще бъдат:

Местните общности, които досега не са имали възможност да получават навременна, достоверна и безпристрастна информация. Благодарение на този проект те ще получат достъп до надеждна информация, свързана с нейната среда; ще станат  по-добре информирани  за събитията и проблемите в своя район.

Медийните потребители:  Ще спечели аудиторията на  уебсайта www.briag.bg  като цяло, защото информацията, която достига до нея, ще бъде обогатена с новини за местните общности,  които досега не са били на нейното внимание.

Журналистическият екип: Проектът ще помогне на  журналистите от медията да получат нови знания по създаване на съдържание и SEO, споделяне на новини в социалните мрежи и пр., предназначени за читателите от местните общности и новинарски пустини.

Демократичният процес: В крайна сметка ще спечели демокрацията. Защото по-голямата информираност  на необхваните или слабо обхванатите от новини местни социални групи ще подобри  участието им в демократичния процес, като ги направи по-осведомени и активни граждани.

За медията

„Бряг Медия Груп“ ЕООД е българска издателска компания, регистрирана през 2005 г., която издава няколко печатни и онлайн издания, разпространявани в Северна България. „Бряг Медия Груп“ е член на Съюза на издателите в България (СИБ) и Българската асоциация на регионалните медии (БАРМ). Всички журналисти, работещи в медийната група, стриктно спазват принципите на Етичния кодекс на българските медии, както и Международните принципи на професионалната етика в журналистиката.

Срок: 31 октомври 2023 г. до 31 май 2024 г.

Обща стойност: 25 700 Евро

Проектът е подкрепен от програмата за безвъзмездни средства

„Местни медии за демокрация” на Европейския журналистически фонд


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта Newsglas.bg

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.