Лек спад на безработицата в община Ловеч към края на 2022 г. - 4.22%

Общество
06.02.2023 | 12:54 ч.

Равнището на безработицата според годишния обзор на Дирекция „Бюро по труда“ в Ловеч към 31.12.2022 г. е 4.56%. Към същата дата общият брой на регистрираните безработни в ДБТ в Ловеч е 1064 души, от които  938 души (88.16%) са регистрирани в община Ловеч, а 126  души в община Летница.  Средномесечният брой на безработните през 2022 г. за двете общини е 947 души, което е  със 17.95% (213 души) по-малко спрямо предходната година.

В териториален аспект това равнище е неравномерно – за община Ловеч е 4.22%, което е по-малко с 0.47 пункта от това за страната (4.69%) и с 2.89 пункта по-малко за област Ловеч (7.11%). В средногодишен аспект  равнището на безработицата е 4.19% за 2022 г. при 5.09% за предходната година за двете общини.

 

Средногодишният брой на регистрираните безработни по общини за Ловеч е 871 души, намаление с 14.55% спрямо 2021 г. За община Летница – 103 души, намаление с 38.63%.

През годината  преобладават регистрираните безработни жени, като относителният им дял се  увеличава с 0.32 пункта спрямо 2021 г.

Най-голям относителен дял имат регистрираните безработни със средно образование – 54.44% (530 души), намаление със 17.05% (109 лица) спрямо 2021 г. Съответно с висше образование са177 лица (18.12%), намаление  с 4.85%. Регистрираните безработни с основно образование са 171 лица (17.53%), намаление с 26.72%.

Според възраст – най-голям дял имат безработните над 55 години – 30.77% (300 души), намаление с 22.41%.

Средногодишният брой на регистрираните безработни жени е 502 – 51.54% от безработните лица. Намалението спрямо предходната година е 17.48%.

Най-голям относителен дял  (44.62%) са без специалност и професия – 224 жени.

По образование най-голям относителен дял  (50.80%) имат жените със средно образование – 255.

Средногодишният брой на регистрираните безработни младежи до 29 години е 98, или 10.06 % от регистрираните. Средногодишният брой на безработните лица с продължителност на регистрацията над една година е 186 лица – 19.10% от всички безработни лица. Броят им за Ловеч и Летница е намалял с 31.34% (85 лица)  спрямо преходната година. 48.39% ( 90 лица) от продължително безработните са жени. А 61.83% (115 лица)  са на възраст над 50 години. На възраст до 29 години са седем лица, а със средно образование са 69 лица.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта Newsglas.bg

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.