Община Ловеч обявява обществено обсъждане на План-сметката за разходи за 2024 г. за събиране и транспортиране на битови отпадъци

Общество
30.11.2023 | 12:08 ч.

Община Ловеч обявява обществено обсъждане на План-сметка за необходими разходи за 2024 г. за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Общественото обсъждане ще се проведе на 14 декември 2023 година (четвъртък) от 17:30 часа в Заседателната зала на Община Ловеч, на втори етаж в административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска" №22.

Всички разходи на общината за извършване на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на отпадъците и почистване на териториите за обществено ползване, се включват в годишната План-сметка, която се изготвя по наредба, приета от Министерски съвет, и се одобрява от Общинския съвет. При наличие на одобрен държавен бюджет за следващата година, план-сметката трябва да бъде одобрена до 31 декември на предходната година. Предвид това, че Министерският съвет вече одобри на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2024 година и краткото оставащо време до края на годината, Община Ловеч представя Проект на решение за одобряване на План-сметка за необходимите разходи за 2024 г.

Документът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 29 ноември 2023 г., в раздел „Документи", "Проекти на нормативни документи", също така е публикувана информация и в раздел „Съобщения" и „Новини" и е на разположение за запознаване в Центъра за административно обслужване в административната сграда на община Ловеч, ул. „Търговска" № 22.

От Общината очакват мнения, становища и предложения на граждани до 12.00 часа на 13.12.2023 г. на електронна поща kmet@lovech.bg или чрез деловодството на Община Ловеч, находящо се в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска" №22

Виж приложенията (доклад и план-сметка) ТУК


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта Newsglas.bg

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.