Представиха основната цел и дейности по проект за деинституционализация на деца и младежи в Ловеч

Общество
25.11.2020 | 17:24 ч.

Днес в залата на Общински съвет - Ловеч се проведе встъпителна пресконференция във връзка с изпълнение на дейностите по Проект „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“, съгласно сключен договор, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 18 месеца: 02.03.2020 г. – 02.09.2021 г. Общата стойност на проекта е 677 240, 45 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 575 654,38 лв. и национално съфинансиране 101 586,07 лв.

Събитието бе открито от г-жа Корнелия Маринова – кмет на община Ловеч. Присъстваха представители на Агенция „Социално подпомагане”, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ - Ловеч, Дирекция „Социално подпомагане“ – Ловеч, отдел „Закрила на детето“, председателят на Общински съвет – Ловеч, заместник-кметът на Общината Венцислав Христов, управителите на новоразкритите социални услуги, служители и експерти от общинска администрация - Ловеч, медии.

На пресконференцията бе представена основната цел на проекта: продължаване подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и закриване на тези институции. Изпълнението ще обезпечи предоставянето на новите услуги в общността, за които е изградена подходящата инфраструктура със средства от ОПРР 2014-2020 г.

Реализирането на проекта ще допринесе за премахването на институционалния модел за грижа за деца и младежи и ще обезпечи подготовката за създаването и предоставянето на три нови услуги в община Ловеч: Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства  с капацитет 30 места дневна грижа и 60 места за консултативни услуги; Преходно жилище за деца от 15- до 18-годишна възраст с капацитет 8 места и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г. с капацитет 6 места.

Валерия Баръмова – началник отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ в община Ловеч и ръководител на проекта, представи на присъстващите планираните дейности, целите и очакваните резултати.

Проект „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“ включва следните дейности: подбор и наемане на персонала, ангажиран в социалните услуги; преместване на децата и младежите от целевата група и настаняването им в новоразкритите услуги от резидентен тип; предоставяне на новите социални услуги и закупуване на специализирано транспортно средство, обзавеждане и оборудване.

Целевите групи са: деца и младежи в риск, включително с увреждания и техните семейства и деца и младежи, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и в резидентни услуги в общността и техните семейства.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта Newsglas.bg

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.