Променят наредби за единните държавни изисквания при обучението по медицина, фармация и здравни грижи

Политика
20.12.2023 | 18:52 ч.

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове, съобщиха от правителствената информационна служба.

Променят се Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина" и „Дентална медицина" за образователно-квалификационна степен „магистър"; Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация" за образователно-квалификационна степен „магистър"; Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра",„Акушерка" и „Лекарски асистент" за образователно-квалификационна степен „бакалавър; Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по ..."; Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността ,,Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени „магистър" и „бакалавър" от професионално направление „Обществено здраве".

В резултат на промените в посочените нормативни актове отпадат съществуващите изисквания за балообразуващи оценки по биология и химия от дипломата за средно образование при кандидатстване по специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация", тъй като в резултат на промени в средното образование вече не всички завършващи средно образование ученици изучават тези предмети.

Отстранява се непълнота по отношение на провеждането на практическото обучение на студентите по специалност „Масажист ( с увредено зрение)", като се дава възможност и на преподаватели със специалност „Рехабилитатор" да участват в него. Предоставя се достъп на лекарските асистенти до обучение по специалност „Управление на здравните грижи", аналогично на всички останали регулирани медицински професии от професионално направление „Здравни грижи".

Също така в изброените наредби за единни държавни изисквания се посочват минималният брой изискуеми кредити в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование и съответното ниво по Националната квалификационна рамка и се синхронизира терминологията с тази в Закона за лечебните заведения по отношение на лечебните заведения, които могат да провеждат практическо обучение на студенти.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта Newsglas.bg

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.