Проведе се обществено обсъждане на план-сметка за битовите отпадъци в община Ловеч за 2022 г.

Общество
08.12.2021 | 12:19 ч.

В Община Ловеч вчера се проведе обществено обсъждане на План-сметка за разходите, необходими за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината през 2022 година, по дейностите по чл. 66, ал. 1 за предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ. Това съобщават от пресцентъра на местната управа.

Над 2 часа продължи обсъждането с общински съветници и граждани в заседателната зала на Общинския съвет. Прогнозната план-сметка бе представена от заместник-кмета Цветан Георгиев в присъствието на кмета Корнелия Маринова.

Предложението за план-сметката за необходимите разходи за услугите в 34-те населени места и града за следващата година е в размер на  4 658 640 лева с ДДС. Включените средства за събиране и транспортиране до инсталациите  са 1 577 108 лева с ДДС. За събиране и транспортиране до РДНО – Ловеч, са определени 1 029 355 лева с ДДС, за осигуряване на транспортна техника са предвидени  480 000 лева с ДДС, за контейнери и кофи -  67 753 лева с ДДС.

За третиране на битовите отпадъци в съоръженията и инсталациите, включително с отчисленията по чл. 60 и чл.64 от ЗУО – в размер на 1 542  462 лева с ДДС. За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 1 557 069 лева с ДДС.

За град Ловеч се предвиждат 9 969 тона битови отпадъци, за населените места  3137 тона битови отпадъци. Спрямо сегашната година план-сметката е увеличена с около 738 000 лева.

В разговора стана ясно още, че през февруари 2022 г. ще бъдат доставени два нови сметосъбиращи автомобила.

По време на обсъждането бяха повдигнати въпроси за контрола над процеса, за неплатените дължими суми от някои фирми, за бъдещата сепарираща система, както и защо има външен изпълнител на услугата по чистотата. На въпросите отговориха заместник-кметът Цветан Георгиев и неговият екип.

Проектът за решение за одобряване на план-сметката, заедно с проектите на доклад на вносителя-кмета на Община Ловеч и на план-сметката, са публикувани на интернет страницата на Община Ловеч www.lovech.bg, в раздел „Проекти на нормативни документи“ и информация в раздел „Новини“.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта Newsglas.bg

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.